################

Paardensportvereniging

Afferden

Belangrijke data 2019

Noteer alvast de volgende data in jullie agenda's:
 
 
18 januari 2019        jaarvergadering in de kantine van de Alverman
 
10 februari 2019       snertrit        
 
16 maart 2019          potgrondactie
              
15 september 2019   Concours Knikkerven