################

Paardensportvereniging

Afferden

Lidmaatschapsvormen

Lidmaatschap actieve leden tot 18 jaar
Dit lidmaatschap kost €100 per jaar*. Dit geldt zowel voor de recreanten als de wedstrijdruiters.
Voor de jeugdleden wordt het gehele jaar door eenmaal per week instructie verzorgd. In het zomerseizoen op het eigen rijterrein, in het winterseizoen in de binnenaccomodatie van John Deenen. De lessen vinden in de winter plaats op woensdagavond en in de zomer op dinsdagavond. De lessen worden verzorgd door gediplomeerde instructeurs.
 
Lidmaatschap actieve leden boven de 18 jaar
Dit lidmaatschap kost €150 per jaar*. Dit geldt zowel voor de recreanten als de wedstrijdruiters.
Voor de paarden wordt het gehele jaar door eenmaal per week instructie verzorgd. In het zomerseizoen op het eigen rijterrein, in het winterseizoen in de binnenaccomodatie van John Deenen in Heijen. De lessen vinden plaats op dinsdagavond, en worden verzorgd door gediplomeerde instructeurs.

 

Zomer lidmaatschap
Je kunt ervoor kiezen om alleen in de maanden april t/m september actief lid te zijn. Dit houd in dat je deze maanden in de clublessen meerijdt. De wintermaanden ben je wel lid en wordt van je verwacht dat je meehelpt met de activiteiten, maar je rijd niet mee in de winterlessen. Voor een lid boven de 18 jaar kost een zomerlidmaatschap 75 euro. En voor een lid onder de 18 jaar kost een zomerlidmaatschap 50 euro.

Winter lidmaatschap
Je kunt ervoor kiezen om alleen in de maanden oktober t/m maart actief lid te zijn. Dit houd in dat je deze maanden in de clublessen meerijdt. De zomermaanden ben je wel lid en wordt van je verwacht dat je meehelpt met de activiteiten, maar je rijd niet mee in de zomerlessen. Voor een lid boven de 18 jaar kost een winterlidmaatschap 100 euro. En voor een lid onder de 18 jaar kost een winterlidmaatschap 75 euro.

Steunend lid
Een steunendlidmaatschap kost €25 per jaar. (Even) niet zo fanatiek, maar draag je de vereniging een warm hart toe? Wordt steunend lid!
 
*De contributie is exclusief de kosten van de KNHS (lidmaatschap, startkaart, coupons)  en het inschrijfgeld van wedstrijden. Een lid van de vereniging wordt automatisch aangemeld als lid bij de KNHS. De kosten van het KNHS-lidmaatschap worden via de vereniging gefactureerd conform de tarievenlijst van de KNHS 2014. Lidmaatschap opzeggen kan men per 31-12 of 31-06.